Top truyen: tiếng mèo kêu, bảy ngày ân ái, nhẹ bước vào tim anh, bà xã anh yêu em – chương 10, hạnh phúc ảo, chương 156, bảy ngày ân ái – hồi 10 ( phần kết 1), ba khoảnh khắc dấu yêu, chương 237, chương 158, nhật kí công chúa vampire, chương 220, chương 248, truyện dài kỳ, chương 247, chương 235, chương 211, chương 227, chương 210, chương 207

Latest truyen: chương 248, chương 247, chương 246, chương 245, chương 244, chương 243, chương 242, chương 241, chương 240, chương 239, chương 238, chương 237, chương 236, chương 235, chương 234, chương 233, chương 232, chương 204, chương 231, chương 230, chương 229, chương 228, chương 227, chương 226, chương 225, chương 224, chương 223, chương 222, chương 221, chương 220, chương 219, chương 218, chương 217, chương 216, chương 215, chương 214, chương 213, chương 212, chương 211, chương 210, chương 209, chương 208, chương 207, chương 205, chương 206, chương 147, chương 146, chương 159, chương 152, chương 157